Seriesseed.fi avaa yritysten alkuvaiheen rahoitussopimukset verkossa
Lehdistötiedote 1.2.2010Seriesseed.fi-sopimuspohjat auttavat alkuvaiheen kasvuyrittäjiä osakassopimusten, omistusosuuksien ja sijoittajasopimusten tekemisessä. Vapaasti yleiseen käyttöön tarkoitetut asiakirjamallit säästävät aloittavan yrityksen aikaa ja kustannuksia.

Seriesseed.fi pohjautuu amerikkalaiseen Seriesseed.com -sivustoon. Vapaaehtoisvoimin toteutetussa hankkeessa ovat mukana opiskelijajärjestö Aalto Entrepreneurship Society, helsinkiläinen asianajotoimisto Kallio Law sekä teknologiamedia ArcticStartup. Lisäksi dokumenttien työstämiseen osallistuivat pääomasijoitusyhtiöt BlueRun Ventures ja Lifeline Ventures.

Englanninkieliset sopimusmallit käsittävät kokonaisuudessaan reilut pari kymmentä sivua. “Tavoitteena on jakaa mahdollisimman kansainväliset, mutta Suomen lain mukaiset sopimuspohjat startup-yritysten käyttöön. Haluamme parantaa yrittäjien ja sijoittajien ymmärrystä alkuvaiheen rahoituksesta ja ennen kaikkea toivomme, että rahoituskierrokset sujuisivat nopeammin ja helpommin” taustoittaa Petteri Koponen, projektin kummisetä, sarjayrittäjä ja yrityskiihdyttämö Lifeline Venturesin perustaja.

“Laadimme nämä sopimusmallit nimenomaisesti alkuvaiheen rahoitusta silmälläpitäen suomalaiselle startup-yhteisölle. Niissä on otettu huomioon sekä sijoittajan että startup -yrittäjän intressit. Pyrimme pitämään asiakirjat lyhyinä ja ymmärrettävinä” linjaa asianajaja Jukka Kallio, joka laati sopimukset.

Ensimmäiset versiot Seriesseed.fi -sopimuksista ovat vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.seriesseed.fi. Sopimusmalleja ja dokumenttivalikoimaa on tarkoitus kehittää startup-yhteisön palautteen perusteella.

Lisätietoja

Linda Liukas
Aalto Entrepreneurship Society
linda.liukas@aaltoes.com
+358 41 51 434 05

Jukka Kallio
Kallio Law
jukka.kallio@kalliolaw.fi
+358 50 5911 085

Petteri Koponen
Lifeline Ventures
petteri@lifelineventures.com

Seriesseed.fi on alkuvaiheen kasvuyritysten vapaaseen käyttöön tarkoitettu asiakirjakokonaisuus, joka tarjoaa valmiit sopimuspohjat yritysten käyttöön. Vapaaehtoisvoimin toteutetun Seriesseed.fi:n taustalla on joukko suomalaisen kasvuyrittäjyyskentän toimijoita ja sen tarkoituksena on lisätä sopimusoikeudellista osaamista ja helpottaa rahoituskierrosten etenemistä Suomessa ja kansainvälisesti.

Lifeline Ventures on yrityskiihdyttämö, joka tulee tyypillisesti mukaan kohdeyrityksiinsä ennen muita sijoittajia. Lifelinen tiimi muodostuu sarjayrittäjistä, jotka yhdessä perustajien kanssa kehittävät terveys-, Web- ja pelialan kasvuyrityksiä niiden perustamisesta aina kansainvälisiin rahoituskierroksiin asti.

ArcticStartup on vuonna 2007 perustettu pohjoismaiden suurin kasvuyrityksistä ja teknologiasta raportoiva verkkomedia.

Aalto Entrepreneurship Society on Euroopan suurin opiskelijayrittäjyysjärjestö, joka tuo yhteen opiskelijoita ja tutkijoita, järjestää kasvuyrittäjyysaiheisia tapahtumia, koulutuksia ja matkoja ja lobbaa Suomeen yrittäjyysmyönteisempää kulttuuria.

KallioLaw on asianajotoimisto, joka toimii pääomasijoittajien ja yksityisten sijoittajien kumppanina heidän tehdessä sijoituksia yrityksiin. KallioLaw toimii usein myös alkuvaiheen yritysten ja myöhemmässä vaiheessa olevien yritysten kumppanina rahoitus- ja yritysjärjestelyasioissa sekä on yleisesti otten tukemassa yritysten kasvua ja kansainvälisille markkinoille menoa. KallioLaw on kansainvälisesti palkittu asianajotoimisto mm. osaamisestaan yritysjärjestelyissä ja pääomamarkkinoissa.

PRESS RELEASE

Seriesseed.fi unlocks startup investment contracts online

Press release February 1st

Raising funding can be challenging for early stage startups. Especially the legal work related to incorporation and external investors tends to be expensive and time consuming. Intended for public domain use, Seriesseed.fi contract templates help early stage growth entrepreneurs in forming legal documents like Shareholders’ Agreement, Termsheet and Investment Agreement.

Seriesseed.fi, developed on a voluntary basis, is based on the American Seriesseed.com site. Parties behind the Finnish version are the student organization Aalto Entrepreneurship Society, Kallio Law Attorneys-at-Law and technology media ArcticStartup. In addition, venture capitalists BlueRun Ventures and Lifeline Ventures have taken part in the project.

The documents are designed to be as simple and open as possible and to take the needs of international investors into consideration as well:

“Seriesseed.fi legal documents both adhere to the Finnish Law and are international in scope. With the Seriesseed.fi project we wish to enhance the understanding of early stage financing among entrepreneurs and investors. Most of all, I hope to see financing rounds carry out faster and easier” envisions Petteri Koponen, the godfather of the project, serial entrepreneur and founder of startup accelerator Lifeline Ventures.

“We created these templates to help especially early stage funding rounds among the Finnish startup community, taking into account the interests of both enterpreneurs and investors. We aim to keep the documents as short and understandable as possible. Depending on the growth needs of a given firm, subsequent financing rounds often take place. Therefore these contract drafts enable future funding without containing strings normally attached to later stage funding agreements“ comments Jukka Kallio, Partner at Kallio Law, who draw the initial Seriesseed.fi contracts.

First versions of the Seriesseed.fi documents are publicly available at http://www.seriesseed.fi. The project will be continued by developing the contracts and the selection of documents available based on the feedback collected from the community.

Linda Liukas
Aalto Entrepreneurship Society
linda.liukas@aaltoes.com
+358 41 51 434 05

Jukka Kallio
Kallio Law
jukka.kallio@kalliolaw.fi
+358 50 5911 085

Petteri Koponen
Lifeline Ventures
petteri@lifelineventures.com

Seriesseed.fi is a public domain library of legal documents intended to be used freely by early stage growth companies. Created as a volunteer community effort, Seriesseed.fi is the work of several actors in the Finnish startup community and the aim of the project is to increase understanding of contractual documents, especially in relation to external funding, and to facilitate financing rounds both in Finland and internationally.

Aalto Entrepreneurship Society is Europe’s largest student-led, privately funded entrepreneurial community based in Aalto University’s Otaniemi campus. We bring people together, organize events, talks and trips and lobby towards a more entrepreneurial, internationally-conected Finland.

ArcticStartup, founded in 2007, is the biggest technology website reviewing and reporting on technology startups and growth entrepreneurship from the Nordic and Baltic countries.

KallioLaw serves as a partner for VC’s and private investors in their investment deals. KallioLaw also partners with start-ups and more mature companies in their fund-raising, M&A transactions and generally in supporting their growth and entry into international markets. KallioLaw is a globally awarded firm within M&A and capital markets.

Lifeline Ventures is a different startup accelerator – it’s typically the first investor in a company. Lifeline’s team of serial entrepreneurs co-creates companies on health, Web and games, working closely with the Founders from the inception to Series A investment and beyond.